Przedsiębiorstwo Melmann Sp. z o.o. zrealizowało projekt inwestycyjny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, poddziałanie 2.1.2 Wsparcie TIK w przedsiębiorstwach.


Tytuł projektu: Zintegrowany system zarządzania klasy ERP dla rozwoju firmy Meltmann Sp. z o.o. w Pawłowiczkach.
Cel projektu: osiągnięcie stopnia zinformatyzowania procesów administracyjnych i produkcyjnych realizowanych w przedsiębiorstwie, który umożliwi efektywne i sprawne zarządzanie całością zasobów oraz zapewni bezpieczeństwo przetwarzanych danych.
Osiągnięte efekty: zaimplementowanie w przedsiębiorstwie spójnego informatycznego systemu zarządzania zasobami klasy ERP (wdrożonego na bazie dostępnych na rynku wszechstronnych systemów zarządzania) zapewniającego sprawne zarządzanie produkcją, finansami firmy, magazynem, zarządzania zasobami ludzkimi i relacjami z klientami oraz współdzielenie danych pomiędzy wszystkimi modułami systemu, tworzenie rozbudowanych raportów i analiz, który to system ponadto integruje posiadane już zasoby danych rynkowych i produkcyjnych oraz zapewnia bezpieczeństwo danych zarówno przed niepowołanym dostępem jak i ewentualnością ich przypadkowej utraty. Środowisko informatyczne przedsiębiorstwa uzupełnione zostało o odpowiednio wydajny sprzęt.
Wartość projektu: 266 913,69 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 151 902,10 zł