Nota prawna

Nota Prawna


§ 1


Prawa do witryny www.meltmann.com. posiada Meltmann spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pawłowiczkach, ul. Nowa 1a, 47 – 280 Pawłowiczki, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000208291, kapitał zakładowy 50 000 zł, NIP 7481002386, REGON 530963751, (dalej: Meltmann Sp. z o.o.)


§ 2


Witryna www.meltmann.com. ma charakter wyłącznie informacyjny. Witryny tej nie należy wykorzystywać ani opierać się na niej w zastępstwie informacji dostępnych bezpośrednio u Meltmann Sp. z o.o. Informacje zawarte na witrynie www.meltmann.com. nie są prawnie wiążące i nie stanowią oferty handlowej, w tym w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Zawarte na witrynie www.meltmann.com. informacje, nie stanowią zapewnienia, w szczególności w rozumieniu art. 556 Kodeksu cywilnego. Szczegółowy opis produktów następuje wyłącznie w odpowiedzi na zamówienie albo w umowie sprzedaży.


§ 3


Odpowiedzialność Meltmann Sp. z o.o. jest wyłączona w najszerszym, dopuszczalnym przez prawo, zakresie za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu witryny www.meltmann.com. spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością witryny www.meltmann.com. z infrastrukturą techniczną odwiedzającego witrynę www.meltmann.com.


§ 4


Odpowiedzialność Meltmann Sp. z o.o. jest wyłączona za jakiekolwiek uszkodzenia lub wirusy, jakie mogą zainfekować sprzęt komputerowy lub inne urządzenia w związku z dostępem do witryny www.meltmann.com, korzystaniem z niej lub pobieraniem z witryny jakichkolwiek materiałów, danych, tekstów, zdjęć, plików.


§ 5


Meltmann Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian na witrynie www.meltmann.com. w dowolnym czasie i bez uprzedzenia. Wprowadzane zmiany mogą dotyczyć wszystkich elementów witryny, w tym m.in. przedstawionych produktów oraz usług. Meltmann Sp. z o.o. zastrzega sobie również prawo do wycofania produktów lub usług
prezentowanych na witrynie www.meltmann.com. lub wprowadzenia zmian w ich charakterystykach i wyposażeniu.


§ 6


Produkty lub usługi oferowane przez Meltmann Sp. z o.o. oznaczone symbolem * są wyłączone oferowania do sprzedaży na terytorium Niemiec, Szwajcarii, Hiszpanii, Francji, Wielkiej Brytanii, Włoch oraz Szwecji.


§ 7


Niniejsza Nota Prawna została sporządza w trzech wersjach językowych, tj. w języku polskim, niemieckim oraz angielskim. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności, wiążąca jest wersja w języku polskim.